โกก้าว เกรียงศักดิ์ ภู่ตระกูลพันธ ์

แหล่งพบปะ ร่วมพูดคุย และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เลือกอบจ.เมืองคอนวุ่น 'ตรีพล'หอบ'เอกสาร-ซีดี'ค้านกกต.เมืองคอน เผย "ตรีพล" หอบเอกสาร-ซีดี เข้าร้องคัดค้านน้องชินวรณ์ ว่าที่นายก อบจ. เหตุหาเสียงผิดกม. ระบุ 20 วันถึงมือ กกต.กลาง ด้านอดีตผู้สมัคร หมายเลข 1 ชี้ไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตี เชื่อผลเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่บริสุทธิ์จริงๆ ...

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายไมตรี จันทรา ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายตรีพล เจาะจิตต์ อดีตผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช หมายเลข 1 พร้อมด้วยนายอนันต์ คลังจันทร์ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ อดีตรองนายก อบจ.ทีมพลังเมืองนคร นำหนังสือร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ม.ค. จำนวน 15 หน้าพร้อมด้วยแผ่นซีดีภาพและเสียง จำนวน 2 แผ่น ระบุว่าการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายพิชัย บุณยเกียรติ ผู้สมัครหมายเลข 3 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยฝ่าฝืนต่อพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2551 ทำให้การเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประเด็นการคัดค้านนั้นมี 2 ประเด็น คือ การซื้อ-ขายเสียงโดยการสัญญาว่าจะให้ และการจัดเลี้ยง

ขณะที่นายกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำหนังสือคัดค้านมอบให้กับคณะอนุกรรมการ กกต.ที่ได้แต่ตั้งเรียบร้อยแล้ว การพิจารณาเอกสารก่อนนำเสนอ กกต.กลางจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน หากไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกินครั้งละ 15 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ไม่มีนอกมีใน ไม่มีการถ่วงเวลาเด็ดขาดทุกอย่างจะทำไปตามขั้นตอน ตนทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว

ด้านนายตรีพล กล่าวว่า ไม่เคยกลัวคำว่าขี้แพ้ชวนตี เพราะการได้มาซึ่งคะแนนของตนเอง ล้วนเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ ขอขอบคุณประชาชนทุกคน และอยากบอกให้ประชาชนทุกคนให้สบายใจว่า คะแนนที่ใส่ให้ตนเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์อย่างจริงๆ และว่าการคัดค้านในครั้งนี้ตนต้องการทำให้เป็นบรรทัดฐานของการเลือกตั้ง ไม่อยากให้นครศรีธรรมราชต้องเสียชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้คิดที่จะเอาเป็นเอาตาย แต่ต้องการให้กระบวนการเป็นตัวชี้วัดถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มันไม่บริสุทธิ์จริงๆ ตนลงสมัครเลือกตั้งมาแล้ว 7 ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ใช้วิชามารมาก ทำให้เสียความรู้สึกการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไร เชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ กกต.ทั้งของจังหวัดและส่วนกลาง ในเมื่อพยานหลักฐานบ่งบอกออกมาชัดเจนน่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ตนเชื่อในคำสาบานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก่อนการเลือกตั้ง

ไทยรัฐ 118.174.111.* [ วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 20:11 น. ]

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30ม.ค.นายไมตรี จันทรา ประธาน กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวกับสื่อมวลชนทุกแขนงว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553ที่ผ่านมา ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายตรีพล เจาะจิตต์ อดีตผู้สมัคร นายก อบจ.หมายเลข 1 อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133/1 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอนันต์ คลังจันทร์ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ อดีตรองนายก อบจ.ทีมพลังเมืองนคร นำหนังสือร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ม.ค. โดยมีนายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการ กกต.จว.นศ รับหนังสือดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานหนังสือฉบับดังกล่าวมีจำนวน 15 หน้า พร้อมด้วยแผ่นซีดีภาพและเสียง จำนวน 2 แผ่น ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ กกต.ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทั้งหมด


หนังสือคัดค้านดังกล่าวลงวันที่ 28 ม.ค. ระบุการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ซึ่งนายพิชัย บุณยเกียรติ ผู้สมัครหมายเลข 3 ในฐานะผู้ถูกคัดค้าน เป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ทำให้การเลือกตั้งนายก อบจ.นศ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


ในหนังสือระบุประเด็นที่ถูกคัดค้านมี 2 ประเด็น คือ การซื้อเสียงขายเลี้ยงสัญญาว่าจะให้ และการจัดเลี้ยง ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น นายตรีพลได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพยานหลักฐานจำนวนมาก


นายกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการ กกต.จว.นศ กล่าวว่า ตนได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำหนังสือคัดค้านมอบให้กับคณะอนุกรรมการ กกต.ที่ได้แต่ตั้งเรียบร้อยแล้ว และว่าการพิจารณาเอกสารก่อนนำเสนอ กกต.กลางจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 วัน หากไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกินครั้งละ 15 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง ตนขอยืนยันว่า ตนจะทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ไม่มีนอกมีใน ขอยืนยันว่าจะไม่มีการถ่วงเวลาเด็ดขาดทุกอย่างจะทำไปตามขั้นตอน ตนทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว


นายตรีพล กล่าว ตนไม่เคยกลัวคำว่าขี้แพ้ชวนตี เพราะการได้มาซึ่งคะแนนของตนเองในเวลานี้ล้วนเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ ขอขอบคุณประชาชนทุกคน และอยากบอกให้ประชาชนทุกคนให้สบายใจว่า คะแนนที่ใส่ให้ตนเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์อย่างจริงๆ และว่าการคัดค้านในครั้งนี้ตนต้องการทำให้เป็นบรรทัดฐานของการเลือกตั้ง ไม่อยากให้นครศรีธรรมราชต้องเสียชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้คิดที่จะเอาเป็นเอาตาย แต่ต้องการให้กระบวนการเป็นตัวชี้วัดถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มันไม่บริสุทธิ์จริงๆ


นายตรีพล กล่าว ตนลงสมัครเลือกตั้ง 7 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใช้วิชามารมาก ทำให้ตนเสียความรู้สึกว่า การเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเป็นแบบนี้ได้อย่างไร เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไร ตนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ กกต.ทั้งของจังหวัดและส่วนกลาง ในเมื่อพยานหลักฐานบ่งบอกออกมาชัดเจนน่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ตนเชื่อในคำสาบานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก่อนการเลือกตั้ง พระธาตุศักดิ์สิทธิจริง

โดยคุณ หนังสือพิมพ์เสียงใต้ 118.174.111.* [ วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 20:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

India +++longchamphandbagsoutlet.us.+++/ is +++cheapnfljersey-outlet.+++/ a +++michaelkorsoutlet-canada.ca/ terrain +++beatsbydrdre-headphones.in.net/ that +++nikeblazer-pascher.fr/ conjures +++lunetteoakley-pascher.fr/ images +++raybansunglassese.co.uk/ that +++p90x-workout.us.+++/ stretch beyond the +++raybansunglassesoutleta.+++/ realms of +++cheapoakley--sunglasses.+++/ fantasy. +++herveleger.in.net/ It +++converse-all-star.it/ is a enormous canvas +++louisvuittonpursesbag.net/ in vivid and +++uggboots.in.net/ myriad +++vanspas-cher.fr/ of +++doudoune--moncler.fr/ passionate hues. In fact India +++occhiali--oakley.it/ is +++nikeairhuarache.co.uk/ a +++ghd-hairstraighteners.co.uk/ living +++lululemonoutlet-canada.ca/ museum +++polo-ralphlaurenoutlet.us.+++/ waiting to +++conversepascher.fr/ be explored, felt +++niketnrequin-pascher.fr/ and cherished. So if +++louisvuittonoutlet-online.us/ you +++nikefactoryoutletstore.us.+++/ are newly wedded couple than explore +++nikeairmax-pas-cher.fr/ the magic of this great +++poloralphlaurenoutletonline.us.+++/ land +++moncler-jackets.+++/ with honeymoon places in +++asicso.+++/ India after all a perfect couple +++hermes-sac.fr/ deserves the +++nikeairmaxe.co.uk/ picture perfect places for golden days of +++toms-outlets.us/ their life. Be it the romantic royal retreat in +++converse--shoes.+++/ Rajasthan or +++bination of sun, +++instylerionicstyler.us.+++/ sand +++michaelkorshandbags-uk.co.uk/ and sea on the beaches +++pradaoutletonlineb.+++/ of +++jimmychooshoes-outlet.net/ Goa +++soccershoes.us/ or probably the back waters of God?s own +++the-north-face.co.uk/ country the +++moncler-outlet.it/ beauty +++babylisspro.us.+++/ of +++giuseppe-zanotti.us.+++/ your beloved +++uggsoutlet-boots.net/ will add to the happiness +++karenmillen--dresses.co.uk/ of +++moncleroutlet-jackets.+++/ your +++nike-airmax.it/ honeymoon +++borse-louisvuitton.it/ at the destination of your +++canadagooseoutlet-jackets.+++/ choice. +++nike-airmax2u.+++/ With +++airjordanshoes-retro.+++/ honeymoon places in India the idea +++valentino-outlet.us/ of +++sac-longchamps.fr/ taking a stroll along +++raybansunglasses.us.+++/ sun kissed beaches +++cheap-michaelkors.us.+++/ or +++saclongchamp-pas-cher.fr/ snuggling +++nike-rosheruns.+++/ in front of fireplace something that lives through +++outletonline-michaelkors.+++/ ages. +++nikeairmaxa.co.uk/ So if you are a newly +++michael-kors-outlet-online.us.+++/ wedded couple then +++marcjacobshandbags.in.nett/ just +++newbalanceshoes.in.net/ decide +++canada--goose.co.uk/ your destination from honeymoon places in India +++ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ as +++nike--trainers.co.uk/ there are +++nikeairmaxinc.+++/ many tour operators who can +++thenorthface-outlet.us.+++/ make +++canadagoose.cc/ arrangements +++uggboots-uggs.co.uk/ required to make it +++supra--shoes.+++/ an unforgettable +++doudoune-canadagoosepascher.fr/ experience of your +++cheap-soccerjerseys.+++/ life +++sacburberry-pascher.fr/ time. Are you looking for +++moncler--jackets.co.uk/ a beach +++burberryoutletonline.in.net/ holiday destination for you and +++chiflatiron.in.net/ your loved +++chanel-handbags.us.+++/ ones? Goa tour package +++polo-ralphlauren.it/ offers you to relax +++sacvanessabruno.fr/ on the +++mulberryhandbags-outlet.co.uk/ never ending sandy beaches, explore +++coach-purses-handbags.+++/ the +++polo-ralphlauren-pascher.fr/ churches and colonial buildings of +++truereligion--outlet.+++/ the place. +++timberland-pas-cher.fr/ One +++canadagoosejacketsoutlet.ca/ can also indulge into fun +++hollisteruk.co.uk/ filled activities, carnival, +++oakleysunglasses-outletcheap.+++/ water sports, +++redbottomshoes.in.net/ enjoy +++juicycoutureoutlet.us.+++/ the +++montblancpens.us/ local +++nikeair-max.fr/ cuisine and http://coachofficialsite.blog.+++/ feel +++reebokshoesoutlet.us.+++/ refreshed by pleasant climate. +++katespadeoutleta.+++/ The +++ray--ban.it/ best part of Goa tour +++bottes-uggpascher.fr/ package is that +++toryburchoutletshoese.+++/ it offers you +++truereligionjeansoutlet.in.net/ ultimate sun, sand and +++longchamphandbags-outlet.+++/ sea +++hollister-abercrombie.fr/ experience of your +++tiffany-andco.+++/ lifetime. The +++nike-free-running.+++/ package takes +++katespadeoutlethandbags.+++/ you along the +++abercrombieandfitch.in.net/ most wonderful sights +++celine-handbags.net/ of Goa like Anjuna +++canadagooseoutletsale.+++/ beach, +++abercrombie-hollister.it/ fort +++airjordanpas-cher.fr/ Aguada, Agonda, Dona +++michaelkorsoutlet-online.us.+++/ paula and Calangute +++northface-jackets.us.+++/ beaches. +++louboutin--pascher.fr/ Goa tour package also helps you +++lunetterayban-pas-cher.fr/ +++bine +++insanityworkouts-calendar.+++/ your +++louboutinoutlet.it/ package +++nike-rosherun.fr/ with +++lululemon-outlet.us.+++/ India?s west coast +++bottegaveneta-handbagsoutlet.+++/ and travel down to +++pradahandbagsshoes.+++/ south India with the economical packages +++coach-factlet-outlet-online.+++/ offered +++coachoutlet--storeonline.+++/ by us. +++sacguesspascher.fr/ So plan your +++nike-rosherun.co.uk/ holidays +++louisvuitton-pascher.fr/ to Goa +++barbour--jackets.co.uk/ and involve +++juicycoutureoutlethandbags.in.net/ yourself +++uggaustraliaonsale.us.+++/ in refreshing water sports +++louis-vuittonhandbags.co.uk/ activities +++nike-freerunning.co.uk/ along the serene beautiful +++sacmichaelkors-pascher.fr/ beaches +++nikeairforce.fr/ of Goa. +++nikefreerun.fr/ It also helps +++ferragamo-shoes-outlet.+++/ you to customize your package as per your +++michaelkorshandbagsclearance.us.+++/ wishes and desires. So +++montrepas-cher.fr/ get +++truereligionjean.cc/ ready +++borse-gucci.it/ to +++abercrombie-andfitch.co.uk/ explore +++longchamphandbags.us.+++/ this +++prom-weddingdresses.+++/ land of Portuguese remains +++new--balance.fr/ and +++mcmhandbags-backpack.+++/ be a part +++ugg-australia.it/ of this incredible +++louboutin-outlet.us.+++/ land +++scarpe-hoganoutlet.it/ and +++guccihandbagsoutlet.in.net/ create ever +++hermesbirkin-bags.us.+++/ lasting memories +++vans-scarpe.it/ that +++sac-lancelpascher.fr/ you can cherish throughout your lifetime with your +++pololacoste-pascher.fr/ family and loved ones. So go ahead +++oakleyvaultsunglasses.us.+++/ and +++mac--cosmetics.+++/ grab +++rolex-replicawatches.us.+++/ it!!!
โดยคุณ safsa 153.121.59.* [ วันเสาร์ ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

+++canadagooseoutlet.name
+++abercrombieoutlet.us.+++
+++jordanshoes.us.+++
+++jimmy-choo.cc
+++moncler-jackets.org
http://chanel.netstoresbilling.+++
+++louisvuitton.net.co
http://michaelkors.charleschin.+++
+++uggs-australia.us.+++
+++dior-handbags.us
+++michaelkorshandbags.eu.+++
+++redbottom-shoes.org
+++coachfactory-outlet.us.+++
+++moncler-jackets.cc
+++coachfactory-outletstore.us.+++
+++mont-blanc-pen.biz
+++christianloubotininc.+++
+++truereligion.eu.+++
+++chiflat-iron.us
+++louisvuittonoutlet.ca
+++bottega-veneta.cc
+++polo-ralphlauren-outlet.us
+++louisvuittonhandbags.eu
+++louisvuitton.us.+++
+++dolce--gabbana.net
+++mulberry.+++.co
+++fitflop.us.+++
+++hermes-birkin.us
+++the-north-face.us.+++
+++jordansforsale.us
+++louis--vuitton.us
+++barbour-outlet.org
+++toms--shoes.+++
+++canadagoose-outlet.us.+++
+++oakley-sunglasses.eu.+++
+++cheapuggssale.us.+++
+++michaelkors-outletonlinesale.us.+++
+++uggaustralia.qc.+++
+++rayban-sunglasses-wholesale.+++
http://katespade.josephsiri.+++
+++marc-jacobs.name
+++insanity-workout.cc
+++belstaff-outlet.org
+++oakley-sunglasses.name
+++cheapnfljerseys.eu.+++
http://coach.thedailysabs.+++
+++supra-shoes.cc
+++burberrys.us.+++
+++coachsoutlet.us.+++
http://toryburchoutlet.milaneverett.+++
+++christian-louboutinoutlet.+++
+++christianlouboutin.+++.co
+++hogan-shoes.us
+++ferragamo.us.+++
+++michaelkors-handbags.us.+++
+++dolcegabbana.us.+++
+++hollisterclothing.info
+++belstaff-jackets.+++
http://michaelkorsoutlet.new-letter.+++
+++north-face.eu.+++
+++tory-burch-outlet.us.+++
+++fitflop-shoes.us
+++polo-ralphlaurens.us
+++abercrombieandfitch.cc
+++uggbootsoutlet.eu.+++
+++prada-outlet.us
+++louisvuittonoutlet-inc.us
http://coach.colosseum-club.+++
+++burberryoutlet.us.+++
+++outlet-celine.+++
+++uggs-outlet.us.+++
+++polo-ralphlauren.cc
โดยคุณ niu13 ส่งเมล์ถึง niu13 199.119.140.* [ วันจันทร์ ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


Warning: fopen(question/23.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sahapun/domains/sahapun.com/public_html/number4/webboard/view.php on line 64

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sahapun/domains/sahapun.com/public_html/number4/webboard/view.php on line 65

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sahapun/domains/sahapun.com/public_html/number4/webboard/view.php on line 66

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sahapun/domains/sahapun.com/public_html/number4/webboard/view.php on line 67

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sahapun/domains/sahapun.com/public_html/number4/webboard/view.php on line 68

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
เลขตรวจสอบ พิมพ์ 475cha ในช่อง *
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: by moredesignhost.com